Lösningar

1773
header_nyckelfardiga_losningar_942x296

Nyckelfärdiga lösningar för din bransch

Resegeometri har samlat kunskap, metoder och verktyg inom utvalda branscher.
• Nyckelfärdiga lösningar
• Insikter och benchmark i din bransch
• Nätverksträffar

 

 

Beställ rapporter!

Resegeometri erbjuder de senaste oberoende kund-, konkurrent- och trendanalyserna för rätt beslut av affärsplanering, kundkommunikation och produktutveckling.

Se alla rapporter

Resegeometri kan flygindustrin

Resegeometri har undersökt och analyserat Nordisk flygindustri sedan 2004, och har därmed en lång erfarenhet och kunskapsbas om dess utveckling, trender och konkurrenssituation.

Specifik flyginformation kompletteras dessutom med övergripande marknadsanalys av hela resebranschen i syfte att förstå flygets situation i förhållande till hela branschens utveckling.

På en starkt konkurrensutsatt marknad är det viktigt att tidigt förstå och agera på nya trender och beteenden och samtidigt öka fokus på kundrelationen, kundens upplevelse och den image man har på marknaden.

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med flygbolag och har lösningar och metoder som är speciellt anpassade för utmaningarna i flygbranschen.

 

Läs mer om våra lösningar för flygbolag

 

 

 

Resegeometri kan hyrbilsmarknaden

Resegeometri har undersökt och analyserat Nordisk hyrbilsmarknad sedan 2004, och har därmed en lång erfarenhet och kunskapsbas om dess utveckling, trender och konkurrenssituation.

Specifik hyrbilsinformation kompletteras dessutom med övergripande marknadsanalys av hela resebranschen i syfte att förstå hyrbilsmarknadens situation i förhållande till hela branschens utveckling.

I en bransch där leverantörerna erbjuder mycket lika produkter och tjänster, och delar många kunder med varandra, gäller det att tidigt förstå och agera på nya trender och beteenden och samtidigt öka fokus på kundrelationen, kundens upplevelse och den image man har på marknaden.

Vi har lång erfarenhet av att arbete med ledande hyrbilsbolag och har lösningar och metoder som är speciellt anpassade för utmaningarna i denna bransch.

 

 

Läs mer om våra lösningar för hyrbilsbranschen

 

 

Resegeometri kan hotellmarknaden

Resegeometri har undersökt och analyserat Nordisk hotellmarknad sedan 2004, och har därmed en lång erfarenhet och kunskapsbas om dess utveckling, trender och konkurrenssituation.

Specifik hotellinformation kompletteras dessutom med övergripande marknadsanalys av hela resebranschen i syfte att förstå hotellens situation i förhållande till hela branschens utveckling.

I en bransch där utbudet ofta är större än efterfrågan, och där kundens preferenser och rekommendationsbenägenhet har en mycket stor betydelse för lönsamhet och lojalitet, gäller det att tidigt förstå och agera på nya trender och beteenden och samtidigt öka fokus på kundrelationen, kundens upplevelse och den image man har på marknaden.

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med hotell och har lösningar och metoder som är speciellt anpassade för utmaningarna i denna bransch.

 

 

Läs mer om våra lösningar för hotell

 

 

Resegeometri kan betalmarknaden

Resegeometri har undersökt och analyserat Nordisk betalmarknad sedan 2004, och har därmed en lång erfarenhet och kunskapsbas om dess utveckling, trender och konkurrenssituation.

Specifik betalinformation kompletteras dessutom med övergripande marknadsanalys av hela resebranschen i syfte att förstå betalmarknadens situation i förhållande till hela branschens utveckling.

Betalmarknaden består av en mängd olika aktörer med för kunden likvärdiga erbjudanden. Om man ska kunna differentiera sig på marknaden gäller det att tidigt förstå och agera på nya trender och beteenden och samtidigt öka fokus på kundrelationen, kundens upplevelse och den image man har på marknaden.

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med betalningar i resebranschen, och har lösningar och metoder som är speciellt anpassade för utmaningarna i denna bransch.

 

Läs mer om våra lösningar för Betalningar

 

 

Resegeometri kan resebyråmarknaden

Resegeometri har undersökt och analyserat Nordisk resebyråmarknad sedan 2004, och har därmed en lång erfarenhet och kunskapsbas om dess utveckling, trender och konkurrenssituation.

Specifik resebyråinformation kompletteras dessutom med  övergripande marknadsanalys av hela resebranschen i syfte att förstå resebyråernas situation i förhållande till hela branschens utveckling.

Resebyråbranschen har i takt med internetutvecklingen genomgått stora förändringar de två senaste decennierna, och är i kundens perspektiv dessutom många gånger ifrågasatt. I en bransch som består av ett fåtal aktörer som i ett kundperspektiv konkurrerar med likvärdiga produkter och tjänster gäller det att tidigt förstå och agera på nya trender och beteenden och samtidigt öka fokus på kundrelationen, kundens upplevelse och den image man har på marknaden.

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med resebyråer, och har lösningar och metoder som är speciellt anpassade för utmaningarna i denna bransch.

 

 

Läs mer om våra lösningar för resebyråer

 

 

 box_konferens

Resegeometri kan konferens- och mötesindustrin

Resegeometri har undersökt och analyserat konferens- och mötesindustrin sedan 2004, och har därmed en lång erfarenhet och kunskapsbas om dess utveckling, trender och konkurrenssituation.

Specifik konferens- och mötesinformation kompletteras dessutom med övergripande marknadsanalys av hela resebranschen i syfte att förstå konferenser och möten i förhållande till hela resebranschens utveckling.

I en bransch där utbudet ofta är större än efterfrågan, och där kundens preferenser och rekommendationsbenägenhet har en mycket stor betydelse för lönsamhet och lojalitet, gäller det att tidigt förstå och agera på nya trender och beteenden och samtidigt öka fokus på kundrelationen, kundens upplevelse och den image man har på marknaden.

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med konferenser och möten, och har lösningar och metoder som är speciellt anpassade för utmaningarna i denna bransch.

 

Läs mer om våra lösningar för konferensleverantörer

 

Resegeometri kan omvärldsbevakning!

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.”

 omvarldbevakning_karta_420x329

 

 

Säkerhet
Resegeometri är en del av Quicksearch som har byggt in en mängd säkerhetsfunktioner och kontroller för att verifiera vilka användare som har tillgång till systemet.
Prestanda
Resegeometri är en del av Quicksearch vars mjukvaror används av kunder som genomför ett fåtal projekt per år och av de som genomför hundratals projekt med hundra tusentals respondenter per år.
Ständig utveckling
Resegeometri är en partner till Quicksearch där utveckling av mjukvaror sker kontinuerligt i separat testmiljö. All programutveckling dokumenteras och testas enligt rutiner innan uppdatering.
Kontakt
Resegeometri AB Waterfront Building Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm Fler kontaktuppgifter
Få kontakt / kostnadsförslag

Tack för din begäran!

Vi vill gärna visa Dig vad Du kan uppnå med stöd av våra tjänster och verktyg.

Uppge dina uppgifter för att få en Demo eller kostnadsförslag.

E-post: Var god ange din e-postadress
Telefon Var god ange ditt telefonnummer
Vilken information är Du/Ni framförallt intresserade av?
Var god svara på frågan
   
ReseGeometri Nordic AB är ett kunskapsföretag med fokus på Nordisk rese- och mötesindustri.