För resebyråer

1788
file[2]

Senaste rapporten för Resebyråer

Resegeometri erbjuder oberoende kund-, konkurrent- och trendanalyser inom den nordiska resemarknaden för att förstå resebyråernas utveckling och konkurrenssituation.

Resegeometris användarvänliga analysportal uppdateras löpande med ert behov av marknadsinformation, och ger utökade möjligheter till djupanalyser så som filtrering, segmentering, benchmark etc. av marknaden.

 

Köp rapport

 

Läs mer om rapporten

Ladda ner demorapport

Resegeometri kan resebyråmarknaden

Resegeometri har undersökt och analyserat Nordisk resebyråmarknad sedan 2004, och har därmed en lång erfarenhet och kunskapsbas om dess utveckling, trender och konkurrenssituation.

Specifik resebyråinformation kompletteras dessutom med  övergripande marknadsanalys av hela resebranschen i syfte att förstå resebyråernas situation i förhållande till hela branschens utveckling.

 

Abonnera på vår analysportal

Resegeometris användarvänliga analysportal uppdateras löpande med ert behov av marknadsinformation, och ger utökade möjligheter till djupanalyser så som filtrering, segmentering, benchmark etc. av marknaden.

Jag vill bli kontaktad av Resegeometri för att diskutera möjligheterna med analysportalen

Oberoende marknadsundersökning

I syfte att ge en så verklighetsförankrad bild som möjligt av marknaden lägger Resegeometri stor vikt vid att våra offentliga marknadsanalyser och rapporter till försäljning är oberoende.

Resegeometri genomför även exklusiva undersökningar på uppdrag, och kan dessutom konsultativt erbjuda flera olika lösningar för customer feedback.

Jag vill bli kontaktad av Resegeometri för att diskutera möjligheterna

Nöjd Medarbetar Index – NMI

Är ert företag i synk med marknadens krav och förväntningar?

Resegeometri har branschanpassat de oftast traditionella medarbetarundersökningarna med branschspecifka komponenter. Detta ger bland annat möjligheter till gap-analyser mellan den egna organistationens uppfattning kontra marknadens uppfattning, och kan radikalt förändra och verklighetsförankra varumärket inom den egna organisationen.

Läs mer om medarbetarundersökningar och NMI

Automatiserad Kunddialog

Traditionellt sett genomförs kundundersökningar som en större aktivitet, t ex en gång per år. Men studier och erfarenheter från konkreta kundcase påvisar att ju närmare ett specifikt servicetillfälle man genomför en kundundersökning desto ärligare och mer relevanta svar får man. En snabbare återkoppling innebär dessutom att det är enklare att åtgärda eventuella kvalitetsproblem på ett tidigt stadium.

Läs mer om Resegeometris automatiserade NPS tjänst för kundåterkoppling i realtid

 

Kvalificerad Affärsresepanel

Resegeometri har Nordens största panel med över 12 000 kvalificerade affärsresenärer och beslutsfattare för företagens resande i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Panelen är en vital del av såväl våra oberoende som exklusiva marknadsanalyser.

Jag vill bli kontaktad av Resegeometri angående den kvalificerade affärspanelen

Säkerhet
Resegeometri är en del av Quicksearch som har byggt in en mängd säkerhetsfunktioner och kontroller för att verifiera vilka användare som har tillgång till systemet.
Prestanda
Resegeometri är en del av Quicksearch vars mjukvaror används av kunder som genomför ett fåtal projekt per år och av de som genomför hundratals projekt med hundra tusentals respondenter per år.
Ständig utveckling
Resegeometri är en partner till Quicksearch där utveckling av mjukvaror sker kontinuerligt i separat testmiljö. All programutveckling dokumenteras och testas enligt rutiner innan uppdatering.
Kontakt
Resegeometri AB Waterfront Building Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm Fler kontaktuppgifter
Få kontakt / kostnadsförslag

Tack för din begäran!

Vi vill gärna visa Dig vad Du kan uppnå med stöd av våra tjänster och verktyg.

Uppge dina uppgifter för att få en Demo eller kostnadsförslag.

E-post: Var god ange din e-postadress
Telefon Var god ange ditt telefonnummer
Vilken information är Du/Ni framförallt intresserade av?
Var god svara på frågan
   
ReseGeometri Nordic AB är ett kunskapsföretag med fokus på Nordisk rese- och mötesindustri.