Omvärldsbevakning

1790
header_omvarldsbevakning2_937x284

Har ni rätt beslutsunderlag och marknadsinsikt?

Reseindustrin har genomgått stora förändringar de två senaste decennierna, och det här är en förändringsprocess som pågår än i dag och i allt snabbare takt. Nya mobila och internetbaserade teknikinnovationer har skapat såväl möjligheter som nya konkurrenshot. Förändrade kundbeteenden, miljötrender, snabba konjunkturväxlingar och en allt mer internationaliserad värld påskyndar dessutom utvecklingen och manar till strukturella förändringar.

Allt det här ställer nya och höga krav på dagens aktörer inom reseindustrin. Förändringsbenägenhet och nytänkande grundat på rätt beslutsunderlag och marknadsinsikt är nyckelorden på en konkurrensutsatt och föränderlig marknad.

 

 

Framtidsprognoser

Är ni förberedda med rätt resurser, produkter och tjänster?

Resegeometri gör ett flertal olika marknadsundersökningar i Sverige, Norge, Danmark och Finland i syfte att prognostisera resebranschens utveckling i förhållande till marknadssituationen. Beroende på syftet med dessa beslutsunderlag genomförs undersökningarna antingen kvartalsvis eller årsvis, och ger bl a svar på:

 

 • Efterfrågeutveckling av flyg, hotell, hyrbil, resebyrå, konferens- och betaltjänster, samt videomöten
 • Resebudgetutveckling
 • Förväntad prisutveckling
 • Reseutveckling Destinationsområden
 • Reseutveckling Städer
 • Reserestriktioner och dess utveckling
 • Etc.

Kundbeteenden

Har ni kunskap om kundernas förändrade beteenden?

Resegeometri genomför löpande marknadsundersökningar i syfte att förstå hur företag och resenärers beteenden förändras i takt med nya teknikinnovationer och nya marknadsförhållanden. Dessa beslutsunderlag ger bl a insikt i kundbeteenden avseende:

 

 • Travel Management
 • Bokning
 • Betalning
 • Reseadministration
 • Leverantörsval
 • Kundkommunikation
 • Möten och Resor
 • Mobila tjänster
 • Miljöansvar
 • Resepolicy
 • Etc.
omvarldbevakning_labyrint_420x329
omvarldbevakning_staplar_420x329

Trender

Hur följer ni trenderna hos kunder och marknad?

Resegeometri har analyserat rese- och mötesindustrins utveckling sedan 2004, och kan därmed erbjuda insikt i de trender som påverkar denna utveckling samt tidigt indikera när nya trender är ett faktum oavsett om det handlar om:

 

 • Konjunkturen i resandet
 • Kundbeteenden
 • Prognoser om framtiden

 

 

Säkerhet
Resegeometri är en del av Quicksearch som har byggt in en mängd säkerhetsfunktioner och kontroller för att verifiera vilka användare som har tillgång till systemet.
Prestanda
Resegeometri är en del av Quicksearch vars mjukvaror används av kunder som genomför ett fåtal projekt per år och av de som genomför hundratals projekt med hundra tusentals respondenter per år.
Ständig utveckling
Resegeometri är en partner till Quicksearch där utveckling av mjukvaror sker kontinuerligt i separat testmiljö. All programutveckling dokumenteras och testas enligt rutiner innan uppdatering.
Kontakt
Resegeometri AB Waterfront Building Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm Fler kontaktuppgifter
Få kontakt / kostnadsförslag

Tack för din begäran!

Vi vill gärna visa Dig vad Du kan uppnå med stöd av våra tjänster och verktyg.

Uppge dina uppgifter för att få en Demo eller kostnadsförslag.

E-post: Var god ange din e-postadress
Telefon Var god ange ditt telefonnummer
Vilken information är Du/Ni framförallt intresserade av?
Var god svara på frågan
   
ReseGeometri Nordic AB är ett kunskapsföretag med fokus på Nordisk rese- och mötesindustri.