Analytics

1872
header_mv_ana_942x296[1]

 

Se demo av Analytics – film

Se en 2 minuter kort film om analytics användningsområden och möjligheter.

Klicka på Bilden till höger för att se filmen

QS analysverktyg Analytics hjälper undersökare att analysera med undersökningsresultat

Importera från Dialogmanager

I Analytics importerar du med knapptryckning data från DialogManager. Du kan importera resultat från många olika undersökningar och koppla ihop detta med annan data, skapa jämförelser över tid och se trender. Arbetar du med löpande undersökningar schemalägger du importen från DialogManager till Analytics.

Samla din data – från undersökningsresultat till insikt

I en värld där det varje år produceras mer information än vad det gjorts under hela förra århundradet, är den avgörande framgångsfaktorn inte att ta fram data – utan att koppla ihop och på ett smart sätt sortera information.

Analytics ingår i QuickSearch EFM suite och är ett smart verktyg för analys av
undersökningsresultat som hjälper dig koppla ihop och sortera data. Så att du kan gå från undersökningsresultat till insikter.

Analysera – Snabba och kraftfulla analyser

Analytics möjliggör både ett taktiskt och ett strategiskt rapporteringsformat med förklaringsmodeller för vad som driver resultatet. Du kan analysera data på olika sätt, skapa överblick, göra gapanalyser och jämförelser över tid.

Analytics tar vid där vanliga enkätsystem slutar och hanterar kraftfulla analyser av stora mängder data. Databasen har en uppbyggnad som gör beräkningar blixtsnabbt så du snabbt kan växla mellan olika tankar. Det har aldrig gått så fort att söka i ditt resultat.

”At your finger” analys

Att analysera data är en högst intuitiv process. Du får en tanke som du vill utforska – vips väcks en annan tanke. Att i denna process enkelt kunna vrida och vända på resultatet är en nyckel för att testa hypoteser och utforska om idéer kan bli intressanta resultat.

Bland det första du lägger märke till med Analytics är de möjligheter du får att vrida och vända på ditt resultat samt presentera det i smakfulla och tydliga diagram. Du kan med din hand dra diagram dit du vill ha dem, välja hur de ska brytas eller filtreras. Det har aldrig varit så lätt att ur stora datamängder hitta och presentera det mest intressanta. Analysera med dina händer!

Pedagogiska rapporter med vyer

Analytics ger möjlighet att på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt skräddarsy intressanta rapporter med smakfull layout, tolkningsstöd och aktivitetsuppföljning.

Skapa rapporter som användarna kan agera på!
Du kan skapa pedagogiska vyer där resultat från kund-, varumärkes- och medarbetarundersökningar kan jämföras med ekonomi, försäljningsdata eller andra nyckeltal som sjukfrånvaro och betyg. Möjligheterna är nästan obegränsade.

Det har aldrig varit så lätt för skapa rapporter som användare kan agera på.

Imponerande diagram
Visa dina data i stapel- eller linjediagram. Medelvärden, medianvärden och indexmedel. Kombinera serier med linjer, kolumner i ett enda diagram. Skapa diagram med två axlar och olika värdeskalor.

Schemalagd rapportering

I Analytics kan du schemalägga rapportering för att uppdateras dagligen eller månadsvis i PDF- eller PowerPoint-rapporter via E-post. Du kan skapa distributionslistor och skicka färdigsegmenterade rapporter där Analytics bryter ner och segmenterar rapporten automatiskt efter inställningar på mottagaren. En smidig hantering för dig som är administratör.

Distribuera till mottagare – rapport efter behov

I analytics kan resultatet enkelt distribueras via e-post, hemsida, intranät i form av ppt, pdf eller kpi’er.

Du kan skicka personligt segmenterade månadsrapport till tusentals mottagare med ett klick. Rapportmottagarna får se just det resultat de har behov av/rättighet till med rätt avsändare, design och innehåll. Rapporterna kan träffa resultatmottagaren precis i det ögonblick de är så mest mottagliga för feedback information. Att ge systematiskt ge individuell feedback via ett system, har aldrig varit så personligt och effektivt

Tjänst i ”molnet” – inget behöver installeras

Analytics är en onlinetjänst som du kan arbeta med genom din vanliga webbläsare och därför behöver inget installeras på den egna datorn. Systemet bygger på standardteknik från Microsoft och har säker lagring och överföring av information till och från systemet. Analytics använder standardformat för import av data och export av rapporter och kan med fördel integreras med andra system via Web services.

Anpassat efter dina behov

Analytics finns i två licensnivåer; Business och Enterprise.
Oavsett vilken metod, ny som traditionell, så skräddarsyr vi en lösning som passar ert mål. Du får det du behöver och har möjlighet att växa.

Säkerhet
Resegeometri är en del av Quicksearch som har byggt in en mängd säkerhetsfunktioner och kontroller för att verifiera vilka användare som har tillgång till systemet.
Prestanda
Resegeometri är en del av Quicksearch vars mjukvaror används av kunder som genomför ett fåtal projekt per år och av de som genomför hundratals projekt med hundra tusentals respondenter per år.
Ständig utveckling
Resegeometri är en partner till Quicksearch där utveckling av mjukvaror sker kontinuerligt i separat testmiljö. All programutveckling dokumenteras och testas enligt rutiner innan uppdatering.
Kontakt
Resegeometri AB Waterfront Building Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm Fler kontaktuppgifter
Få kontakt / kostnadsförslag

Tack för din begäran!

Vi vill gärna visa Dig vad Du kan uppnå med stöd av våra tjänster och verktyg.

Uppge dina uppgifter för att få en Demo eller kostnadsförslag.

E-post: Var god ange din e-postadress
Telefon Var god ange ditt telefonnummer
Vilken information är Du/Ni framförallt intresserade av?
Var god svara på frågan
   
ReseGeometri Nordic AB är ett kunskapsföretag med fokus på Nordisk rese- och mötesindustri.