Dialog Manager

1810
mv_dm4.0_942x2962

Nästa generation – Dialog Manager 4.0

Med nya och förenklande funktioner blir Dialog Manager 4.0 ännu kraft-
fullare stöd i feedback arbetet. Vad innebär vår nya enkätmodul för dig?

Se en demo av enkätverktyget Dialog Manger – film

Se en 2 minuter kort film om Dialog Managers användningsområden och möjligheter.

Klicka på Bilden till höger för att se filmen!

Bilder på enkäter

Designa smarta enkäter i QS enkätverktyg

Dialog Manager är ett enkätsystem / enkätverktyg som hjälper dig att skapa enkäter som kommunicerar och skapar engagemang. Du kan använda färg, bilder och personliga frågor för att få enkäter som skapar förståelse hos mottagaren och som i sint tur leder till högt deltagande.

a. Dialogmallar
Dialog Manager som plattform hjälpa dig att skapa enkäter som kommunicerar och skapar engagemang. Du kan använda färg, bilder och personliga frågor för att få enkäter som skapar förståelse hos mottagaren och leder till högt deltagande. Dialog manager innehåller en hel del förenklande funktionalitet.

b. Villkor
Genom att använda bakgrundsvariabler kan du personalisera enkäten med olika frågor och beskrivningar baserat på din bakgrundsdata. Du kan till exempel ställa olika frågor till de kunder som minskat vs. ökat sitt engagemang.

 

Hantera mottagare i QS enkätsystem

Mottagare kan läggas in manuellt, importeras från vanliga format (Excel etc.) eller läggs in automatiskt via integrerade system. Ladda in data som du vill koppla till kundens svar (organistionsträd, kundansvar etc).

Genom att koppla den data du redan har om mottagarna, kan du låta enkäten styras av det du redan vet om mottagaren. Ställ till exempel olika frågor till kunder som du vet dragit ner på sina affärer hos er.

En annan fördel är att responeter aldrig behöver svara på frågor om och om igen. Istället kan de få uppdatera sin information – snabbt och enkelt.

enkätverktyg och mottagare
epostenkät via twitter och facebook

Nå mottagarna i stundens hetta – Touch point survey

I en transparant värld sprids kundupplevelser via sociala medier till miljoner läsare – Det har lett till en förändring där kundupplevelsen nu är viktigare marknadsföring än traditionell, ”inifrån och ut” marknadsföring. Då är det viktigare än någonsin att få medarbetarna på tåget och att öppna alla spjäll mot kunden.

För att bli verkligt kundfokuserad måste du nå ut till platser och tidpunkter då kunderna verkligen har något som de vill berätta – i stundens hett när de upplever dig och ditt företag (touch point). Det är då du erhåller många svar av hög kvalitet för din verksamhet.

 

Med Dialog Manager som enkätsystem / enkätverktyg kan du fråga kunder eller medarbetare när de har sin upplevelse – inte flera månader senare.

Distribuera till mottagare – på många språk i många kanaler

I Dialog Manager skapar, skickar och administrerar du undersökningar på många språk via en mängd kanaler såsom Mobil, Webb, Pekskärm, Telefon, och Papper. Du kan göra alltifrån traditionella enkäter till mer intelligenta dialoger som agerar baserat på respondentens beteende eller svar. Dialog Manager är ett fullskaligt enkätverktyg som du kan växa med.

Genom att använda olika kanaler kan du börja undersökningar med billigare kanaler för att sedan fylla på med kompletterande kanaler såsom telefon. Eller varför inte börja med ett par kvalificeringsfrågor via mobil, för att sedan fortsätta med en enkät för de som är missnöjda?

Dialog Manager har språkstöd för fler än 42 språk.

skicka enkät på många språk
analysera resultat av enkätundersökningar

Realtidsanalys av resultat direkt i QS enkätverktyg

Du kan löpande arbeta med resultatet – även under tiden undersökningen pågår. Resultatet kan presenteras baserat på er organisationsstruktur så att varje avdelning ser sitt resultat och kan får en egen rapport om så önskas. Dialog Manager motsvarar rapportdelen i vanliga enkätsystem och är komplett och tillräcklig för många undersökningsprojekt.

För dig som har mer avancerade behov av analys och presentation finns Analytics och Workbook.

Integrera QS enkätsystem med din verksamhet

När du kopplar ihop enkätsystemet DialogManager med dina affärssystem kan olika händelser i din verksamhet trigga utskick av enkäter för att på så sätt nå mottagaren när de har något att säga (touch points). Genom att koppla ihop enkätsvaren med den information du har om dina kunder/medarbetare, kan du minimera antalet frågor i en enkät – samtidigt som du får ut betydelsefulla insikter.

QuickSearch har ett utvecklat gränsnitt (API) som är speciellt anpassat för att kommunicera med andra system. Att koppla ihop system för en ”tät” process, är för oss ett enkelt hantverk.

enkätsystem

Tjänst i ”molnet” – inget behöver installeras

DialogManager är en onlinetjänst som du kan arbeta med genom din vanliga webbläsare och därför behöver inget installeras på den egna datorn. Enkätsystemet bygger på standardteknik från Microsoft och har säker lagring och överföring av information till och från systemet. Enkätverktyget DialogManager använder standardformat för import av data och export av rapporter och kan med fördel integreras med andra system via Web services.

Anpassat efter dina behov

DialogManager finns i tre licensnivåer; Basic, Business och Enterprise.
Oavsett vilken metod, ny som traditionell, skräddarsyr vi en lösning som passar ert syfte och mål. Ni får det ni behöver och har möjlighet att växa.

Säkerhet
Resegeometri är en del av Quicksearch som har byggt in en mängd säkerhetsfunktioner och kontroller för att verifiera vilka användare som har tillgång till systemet.
Prestanda
Resegeometri är en del av Quicksearch vars mjukvaror används av kunder som genomför ett fåtal projekt per år och av de som genomför hundratals projekt med hundra tusentals respondenter per år.
Ständig utveckling
Resegeometri är en partner till Quicksearch där utveckling av mjukvaror sker kontinuerligt i separat testmiljö. All programutveckling dokumenteras och testas enligt rutiner innan uppdatering.
Kontakt
Resegeometri AB Waterfront Building Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm Fler kontaktuppgifter
Få kontakt / kostnadsförslag

Tack för din begäran!

Vi vill gärna visa Dig vad Du kan uppnå med stöd av våra tjänster och verktyg.

Uppge dina uppgifter för att få en Demo eller kostnadsförslag.

E-post: Var god ange din e-postadress
Telefon Var god ange ditt telefonnummer
Vilken information är Du/Ni framförallt intresserade av?
Var god svara på frågan
   
ReseGeometri Nordic AB är ett kunskapsföretag med fokus på Nordisk rese- och mötesindustri.