Workbook

1811
header_mv_wor_942x296[1]

 

Kortfilm om Rapport och Förbättringsportal – Workbook

Se en 2 minuter kort film om Workbooks användningsområden och möjligheter.

Klicka på Bilden till vänster för att se filmen

Skapa pedagogiska resultatportaler med KPI

I workbook skapar du pedagogiska, användarvänliga och effektiva rapportportaler. Workbook är ett lättanvänt analysverktyg som låter dig distribuera resultatet till organisationen på ett smidigt sätt. Du sätter ihop portaler efter mottagarnas behov av informationsmängd, tydlighet och flexibilitet.

Dela ut tillgång till olika mycket material, segmenterat resultat eller erbjud de mest avancerade verktygen endast till de som behöver. Du kan dessutom ge användaren möjlighet att vrida och vända på resultatet efter behov samt följa användarens arbete.

Presentera resultat i workbook

Medarbetare idag måste ta ställning till långt mycket mer information än för tio år sedan. För att tränga igenom bruset, få människor att tänka om och ändra beteende måste resultatet presenteras pedagogiskt med stöd för uppföljning och diskussion. Workbook ingår i QuickSearch EFM-suite och är en pedagogisk arbetsyta för förbättringsarbete. Här får användaren stöd av tydliga rapporter, internkommunikation, ärendehantering, dokumenthantering, omvärldsbevakning och Action Manager.

Resultat som tränger igenom

Gör resultatuppföljning snyggt och enkelt. En lättanvänd guide hjälper ansvarig person att ta del av undersökningsresultatet och att agera på det. Ni sätter själva upp arbetsflöden som ger er rätt effekt, man kan även se hur väl olika avdelningar ligger till med sitt arbete så att man kan fokusera på att följa upp med rätt insatser.

Resultatuppföljning med Action manager

Att gå från undersökningsresultat till förbättring kräver att medarbetare och chefer i organisationen tar till sig och agerar på sin feedback. Det är avgörande att resultatet är pedagogiskt och lättillgängligt dvs. tydligt vilka steg man ska ta samt att det finns bra stöd för uppföljning av aktiviteter. Att gå från undersökningsresultat till handling, handlar om att presentera, diskutera och följa upp.

Med action manager får ansvarig person en lättanvänd guide att ta del av undersökningsresultatet och att agera på det. Ni sätter själva upp arbetsflöden som ger er rätt effekt, man kan även se hur väl olika avdelningar ligger till med sitt arbete så att man kan fokusera på att stödja upp med rätt insatser.

Ärenden och Avvikelser

I Workbook kan du av olika svarsmönster skapa ärenden som kan hanteras och följas i organisationen. Workbook innehåller kompletta arbetsflöden för att följa upp avvikelser eller utvecklingsförslag och är ett ypperligt komplement för den som verkligen vill se förbättringar i organisationen. Ett effektivt sätt att fånga upp och bearbeta frågor i organisationen helt enkelt.

Organisationsstruktur

Vid stora undersökningar där olika avdelningar ska få olika tillgång till olika delar av ett resultat, är nyckeln att ha en kraftfull organisationsstruktur. Organisationsstrukturen i Workbook hjälper dig att på ett användarvänligt sätt få en överblick och ändra användares resultattillgång.

Dokumenthantering

Workbook hjälper dig hålla ordning på olika dokument kopplade till din verksamhet. Du kan ha mallar, instruktioner och stöddokument. Allt med en lättanvänd hantering med versionshantering och signering av dokument.

Användarvänligt

Workbook ger möjlighet att på ett pedagogiskt och lätt tillgängligt sätt presentera de intressanta resultaten. Smakfull skräddarsyd layout, språk, tolkningsstöd och aktivitetsuppföljning. Det har aldrig varit så lätt för användare att förstå ett resultat, vad de ska agera på och få uppföljning – utan att de behöver lära sig en ny programvara.

Tjänst i molnet

Workbook är en onlinetjänst som du kan arbeta med genom din vanliga webbläsare och därför behöver inget installeras på den egna datorn. Systemet bygger på standardteknik från Microsoft och har säker lagring och överföring av information till och från systemet. Workbook använder standardformat för import av data och export av rapporter och kan med fördel integreras med andra system via Web services.

Anpassat efter behov

Workbook finns i tre licensnivåer, Basic, Business, Enterprise.
Oavsett vilken metod, ny som traditionell, så skräddarsyr vi en lösning som passar ert mål. Du får det du behöver och har möjlighet att växa.

Säkerhet
Resegeometri är en del av Quicksearch som har byggt in en mängd säkerhetsfunktioner och kontroller för att verifiera vilka användare som har tillgång till systemet.
Prestanda
Resegeometri är en del av Quicksearch vars mjukvaror används av kunder som genomför ett fåtal projekt per år och av de som genomför hundratals projekt med hundra tusentals respondenter per år.
Ständig utveckling
Resegeometri är en partner till Quicksearch där utveckling av mjukvaror sker kontinuerligt i separat testmiljö. All programutveckling dokumenteras och testas enligt rutiner innan uppdatering.
Kontakt
Resegeometri AB Waterfront Building Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm Fler kontaktuppgifter
Få kontakt / kostnadsförslag

Tack för din begäran!

Vi vill gärna visa Dig vad Du kan uppnå med stöd av våra tjänster och verktyg.

Uppge dina uppgifter för att få en Demo eller kostnadsförslag.

E-post: Var god ange din e-postadress
Telefon Var god ange ditt telefonnummer
Vilken information är Du/Ni framförallt intresserade av?
Var god svara på frågan
   
ReseGeometri Nordic AB är ett kunskapsföretag med fokus på Nordisk rese- och mötesindustri.