Resegeometri logotyp

Tävlingsvillkor

Allmänna villkor vid deltagande i tävling i samband med enkätundersökning genomförda av Resegeometri (RG) och Nordic Bench (NB)

De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med att du deltager i tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort att publiceras i en återkoppling till alla deltagare samt på Resegeometris eller Nordic Bench hemsida www.resegeometri.se, www.nordicbench.se och Twitter @Resegeometri, @Nordicbench.

Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

Ansvarig för tävlingen är: Resegeometri Nordic AB/Nordic Bench, Klarabergsviadukten 63, 101 23 Stockholm (nedan benämnd RG)
Deltagarna behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla. För att vara med och tävla krävs dock ett skriftligt förslag enligt ställd fråga i enkäten.

Om bidraget inte är komplett eller om personuppgifter saknas vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen. Tävlingen pågår så länge den aktuella undersökningen är öppen.

Vinnaren utses av en jury bestående av 3 representanter från RG/NB. Juryn utser vinnaren baserat på det bidrag som juryn anser vara den bästa och mest genomtänkta svaret. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Priset består av vad vinnaren valt i enkäten om inte annat anges.

Vinnaren kommer att bli informerad personligen via angiven e-post adress. Vinnaren kan komma att publiceras med för- och efternamn samt ort på www.resegeometri.se eller www.nordicbench.se samt på Resegeometris twitter ”Travelers Voice” alternativt Nordic Bench twitter. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.

Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.

Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Anställda i RG/NB samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

Genom att svara på tävlingsfrågan överlåter du upphovsrätten avseende bidraget/frågesvaret till RG/NB. Detta innebär bl.a. att deltagarens samtliga rättigheter till bidraget upphör och att RG får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom RG/NBs normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

RG/NB förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om RG/NB bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.