Resegeometri logotyp
2360
header_turmassan_ENG_937x284

box_konferens_webshop

Svensk Konferens & Mötesbarometer 2018

From: 5850 SEK

Konferens & Mötesbarometer

Rapporten ger en snabb analys, överblick och summering av resultatet från marknadsanalysen ”Svensk Konferens & Mötesbarometer”. Fler än 1 000 kvalificerade konferensinköpare på svenska företag är basen för denna rapport som utkommer årligen i november.

”Svensk Konferens & Mötesbarometer” omfattar i huvudsak:

Konferenstrenderna nästa år

Mötes- och Konferensindikatorer

Efterfrågeutveckling

 • Nuläge
 • Inrikes arrangemang - Prognos 12 månader
 • Utrikes arrangemang – Prognos 12 månader
 • Konferensarrangemangens storleksfördelning
 • Efterfrågeprognos – Dagkonferenser
 • Efterfrågeprognos – Konferenser med övernattning

Mötespolicy

 • Hur stor andel har en Mötes-/Konferenspolicy, och vad reglerar den

Informations- och Bokningskanaler, samt Köpkriterier

 • Vilka Informationskanaler använder företagen vid mötes-/konferensplanering
 • Vilka Bokningskanaler använder företagen för bokning av externa mötesrum och konferenser
 • Köpkriterier vid nästa mötes-/konferensarrangemang

Konferensaktörerna

 • Kännedom om konferensaktörerna
 • Net Promoter Score (NPS) – Rekommendationsmätning av marknadens aktörer (hotellkedjor, bokningsbolag/konferensspecialister, resebyråer, rederier etc.)
 • Kundnöjdhetsmätning/Kvalitet – Kundnöjdhetsmätning där marknadens aktörer (hotellkedjor, bokningsbolag/konferensspecialister, resebyråer, rederier etc.) bedöms utifrån kundernas tre viktigaste beslutspåverkande kvalitetsområden: Värde För Pengarna, Serviceorientering, Konferensutbud

Segmentering – Analyser och jämförelser genomgående mellan olika företagssegment (Företagsstorlekar, branscher, sektor etc.)
Rapportvarianter:

  • Svensk Konferens & Mötesbarometer, rapporten innehåller all marknadsanalys och marknadskommentarer. Exklusive kundnöjdhetsanalysen ”Net Promoter Score” och ”Kundnöjdhet/Kvalitet”
  • Svensk Konferens & Mötesbarometer (med NPS och Kundnöjdhet*), rapporten innehåller all marknadsanalys och marknadskommentarer. Inklusive kundnöjdhetsanalysen ”Net Promoter Score” och ”Kundnöjdhet/Kvalitet” med benchmark mellan de större konferensaktörerna inom branschen samt branschens genomsnitt
  • Fokusrapporter:
   • Svenska kunder föreslår förbättringar - Innehåller en sammanställning av över 100 konkreta förslag från kunderna på förbättringsområden (och brister) som de upplever när de är på konferens
   • Sveriges bästa konferensanläggningar- Kunderna rekommenderar Sveriges 300 bästa konferensanläggningar, och motiverar varför
   • Sveriges bästa hotellkonferenser – Svenska konferensgäster rekommenderar sina 200 bästa hotell för konferens, och motiverar varför
   • Analysportal, en användarvänlig webbaserad portal med access till hela databasen med flera olika segmenterings- och analysmöjligheter. Kontakta Resegeometri för offert och mer information – info@resegeometri.se

 

* I NPS- och kundnöjdhetsmätningen ingår de stora hotellkedjorna, resebyråerna och bokningsbolag/konferensspecialister, rederier på den svenska marknaden. Kontakta Resegeometri för en aktuell listning över vilka konferensaktörer som mäts i den senaste undersökningen - info@resegeometri.se

Rapporterna kan beställas direkt här i webshopen.

Konferens & Mötesbarometer Norsk Konferens & Mötesbarometer - 5.850 SEK/år, Norsk Konferens & Mötesbarometer (med NPS och Kundnöjdhet) - 12.450 SEK/ÅR, Norges Bästa Hotellkonferenser, SEK 3 750, Svenska Kunder Föreslår Konferensförbättringar, SEK 2 750, Svensk Konferens & Mötesbarometer - 5.850 SEK/år, Svensk Konferens & Mötesbarometer (med NPS och Kundnöjdhet) - 12.450 SEK/ÅR, Sveriges Bästa Hotellkonferenser, SEK 3 750, Sveriges Bästa Konferensanläggningar, SEK 2 750