Tjänster

1774
header_tjanster_942x296

Tjänster - Utveckla er organisation vidare!

Att gå från undersökningsresultat till aktiviteter och förbättring kräver rapportering som är lätt att förstå. Resegeometri / QuickSearch produktfamilj för Enterprise Feedback Management erbjuder allt detta så att rätt person tar del av rätt information i rätt tid och agerar.

 

Medarbetarundersökning (NMI)

Syftet med medarbetarundersökningen är att stödja verksamheten i målet att bli en av attraktiv arbetsplats genom att utvärdera bl a ledarskap, motiverade medarbetare och kompetens mm.

  • Visar vad medarbetaren tycker om sin arbetsmiljö och ger ledare och medarbetare ett verktyg att använda i förbättringsarbete.
  • Jämförelse (benchmark) mot sig själv över tid, mellan institutioner/avdelningar och andra branscher (statliga myndigheter och privat näringsliv).
  • Genomförs varje år.
  • Återkopplas till alla medarbetare och chefer.
  • Strukturerad process för efterarbetet.

Läs mer om Resegeometri / QuickSearch medarbetarundersökningar

Löpande kundundersökning NPS

Händelsestyrd feedback på försäljning, leverans och eftermarknad. Syftet med kundundersökningarna är att leda till bättre kundrelationer och utnyttja potentialer. Genom att involvera ekonomiska mått och hårda nyckeltal skapas högre lönsamhet. Kundundersökningarna lyfter fram fokus på ett konkurrenskraftigt erbjudande och aktiverar kundbearbetning när kunden är mottaglig. Genom att löpande följa kundupplevelsen skapas kundfokus och möjligheter att utveckla vinnarbeteenden.

 

Mervärden:

Merförsäljning till nöjda kunder – vad är potentialen?
Lojalitet – Fokus på ambasadörer leder till lojala kunder och mer word of mouth.
Retention – omvända missnöjda kunder till ambassadörer.
Ekonomi – satsa på lönsamma produkter i lönsamma segment.
Konkurrenskraft – täcka svagheter och lyfta fram fördelar mot konkurrensen.

  • Mätning enligt etablerad modell för jämförelse mot andra energibolag mot sig själv över tid och mellan kundgrupper/ enheter/ affärsområden.
  • Action Manager ger stöd till chefer och medarbetare för förbättringsarbete
  • Egna aktuella frågor som grund för aktiv kundbearbetning
  • Analys av QuickSearch med rapport och rekommendationer
  • Kan göras ad hoc eller löpande (helt eller delvis)

Läs mer om Resegeometri / QuickSearch löpande kundundersökningar NPS

Kraftfull mjukvara för Feedback Management

Resegeometri / QuickSearch produktfamilj för Enterprise Feedback Management erbjuder en kraftfull plattform för att samla in, analysera och sprida feedback så att rätt person tar del av rätt information i rätt tid och agerar.
Produktfamilj består av 3 kompletterande delar för feedback management; Dialog Manager för enkäter och undersökningar, Analytics för kraftfull analys och Workbook för presentation.

Helt webbaserad, ingen lokal installation krävs

Fråge- och enkätbank

Via e-post/webb/papper och pekskärm

45 dynamiska analysmöjligheter

Import och exportmöjligheter

Behörighetsstyrt

Läs mer om vår mjukvarusuite för Feedback Management

 

Säkerhet
Resegeometri är en del av Quicksearch som har byggt in en mängd säkerhetsfunktioner och kontroller för att verifiera vilka användare som har tillgång till systemet.
Prestanda
Resegeometri är en del av Quicksearch vars mjukvaror används av kunder som genomför ett fåtal projekt per år och av de som genomför hundratals projekt med hundra tusentals respondenter per år.
Ständig utveckling
Resegeometri är en partner till Quicksearch där utveckling av mjukvaror sker kontinuerligt i separat testmiljö. All programutveckling dokumenteras och testas enligt rutiner innan uppdatering.
Kontakt
Resegeometri AB Waterfront Building Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm Fler kontaktuppgifter
Få kontakt / kostnadsförslag

Tack för din begäran!

Vi vill gärna visa Dig vad Du kan uppnå med stöd av våra tjänster och verktyg.

Uppge dina uppgifter för att få en Demo eller kostnadsförslag.

E-post: Var god ange din e-postadress
Telefon Var god ange ditt telefonnummer
Vilken information är Du/Ni framförallt intresserade av?
Var god svara på frågan
   
ReseGeometri Nordic AB är ett kunskapsföretag med fokus på Nordisk rese- och mötesindustri.