Resemarknadsanalyser

1800
file[2]

Resemarknadsanalyser

Resegeometri genomför årligen ett flertal olika syndikerade undersökningar i syfte att oberoende granska den Nordiska rese- och mötesindustrin, dess utveckling, och alla reseföretag och konferensaktörer som verkar däri. Det Nordiska undersökningskoncepet går under namnet The Nordic Business Travel Barometer (NBTB).

Brand & Benchmark – Marknadssituation, NPS-kundnöjdhetsmätning, varumärkesanalys avseende över 100 flygbolag, tåg, hotellkedjor, resebyråer, samt leverantörer av hyrbilar, konferenser och betalsystem.

Forecast & Challenges – Analyserar företagens och affärsresenärernas beteenden och åsikter i förhållande till marknadens trender, samt prognostiserar hur dessa kommer att förändras kommande år.

State of The Business Travel Market – En kort kvartalsvis mätning med fokus på affärsresandets utveckling i ett konjunkturperspektiv, t ex avseende efterfrågan, styrning/ledning av reserestriktioner, destinationsbehov etc. både på kort (3 mån) och lång (12 mån) sikt.

Svensk Konferens & Mötesbarometer – En marknadsundersökningen om möten/konferenser och leverantörer av ”mötestjänster”. Mötes- och konferensindikatorer, informationssökningskanaler, köpkriterier, efterfrågeprognoser, ranking av ”konferensleverantörer” Net Promoter Score, Kundnöjdhet på kundernas 3 viktigaste köpkriterier etc.

Norsk Konferens & Mötesbarometer – En heltäckande marknadsundersökning om Norsk konferensmarknad med samma analysinnehåll som i Sverige (se ovan).

Svensk Privatresebarometer – En riksrepresentativ undersökning av svenska folkets resvanor, beteenden, prognoser om framtiden avseende både volym och resmål, inspirations- och informationskanaler, köpkriterier, behov och krav, trender etc.

Säkerhet
Resegeometri är en del av Quicksearch som har byggt in en mängd säkerhetsfunktioner och kontroller för att verifiera vilka användare som har tillgång till systemet.
Prestanda
Resegeometri är en del av Quicksearch vars mjukvaror används av kunder som genomför ett fåtal projekt per år och av de som genomför hundratals projekt med hundra tusentals respondenter per år.
Ständig utveckling
Resegeometri är en partner till Quicksearch där utveckling av mjukvaror sker kontinuerligt i separat testmiljö. All programutveckling dokumenteras och testas enligt rutiner innan uppdatering.
Kontakt
Resegeometri AB Waterfront Building Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm Fler kontaktuppgifter
Få kontakt / kostnadsförslag

Tack för din begäran!

Vi vill gärna visa Dig vad Du kan uppnå med stöd av våra tjänster och verktyg.

Uppge dina uppgifter för att få en Demo eller kostnadsförslag.

E-post: Var god ange din e-postadress
Telefon Var god ange ditt telefonnummer
Vilken information är Du/Ni framförallt intresserade av?
Var god svara på frågan
   
ReseGeometri Nordic AB är ett kunskapsföretag med fokus på Nordisk rese- och mötesindustri.